Wedstrijdvoorwaarden

Celluloid Remix liep tot en met 25 april, de wedstrijd is gesloten!

Wedstrijdvoorwaarden Celluloid Remix 2: Found Footage

1. Celluloid Remix 2 loopt van 25 januari tot 25 april 2012. Filmpjes die na 25 april 2012 ingestuurd worden, dingen niet meer mee naar de prijzen.

2. Maximale lengte van een ingezonden filmpje is 3 minuten.
3. Er is geen limiet aan het aantal filmpjes dat je mag insturen.

4. Elk ingezonden filmpje dient te voldoen aan de gebruikersvoorwaarden van Open Beelden.

5. Al het materiaal (video, muziek, foto etc.) dat je verwerkt in je mix dient rechtenvrij te zijn zoals de fragmenten van EYE: óf het moet van jezelf zijn (jij bent de ‘auteursrechthebbende’), óf je hebt toestemming van de rechthebbenden om het te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het onder een Creative Commons-licentie gepubliceerd is.
6. De samenwerkende partijen van Celluloid Remix zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op auteursrecht die in een ingezonden remix wordt gemaakt. Samenwerkende partijen in Celluloid Remix zijn: EYE, Beelden voor de Toekomst en Kennisland. (BG hier noemen?)

7. Om aan de Celluloid Remix wedstrijd mee te mogen doen, moet je je materiaal onder een Creative Commons Naamsvermelding licentie (CC-BY) of een Creative Commons Naamsvermelding -Gelijk delen (CC-BY-SA) beschikbaar stellen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de remixes weer beschikbaar komen voor hergebruik door derden.

8. De ingezonden filmpjes mogen door de samenwerkende partijen van Celluloid Remix gebruikt worden voor promotionele doeleinden, waaronder vertoning in bioscoopzalen of online.

9. Bij publicatie van filmpjes waarin de voor Celluloid Remix geselecteerde fragmenten uit het archief van EYE verwerkt zijn, dient vermeld te worden dat gebruik gemaakt is van filmmateriaal van EYE, geselecteerd voor Celluloid Remix. We stellen het op prijs als je je filmpje tagt met ‘celluloidremix’, zodat iedereen het makkelijk kan vinden.

10. Medewerkers van de samenwerkende partijen van Celluloid Remix zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.